Công ty TNHH HYHA

Địa chỉ: Chung Cư Ct9- Đinh Công- Hoàng Mai- Hà Nội
Số ĐT: - 0902073724 - Giao hàng miễn phí
Website: chophocsoc.xyz

HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Ngày xuất: 07:26 - 18/01/2020 Loại tiền: VNĐ
Số phiếu: 0-XBH18012020
Người lập: HYHA Việt Nam
Tên hàng SL Đơn giá CK Thành tiền
Tổng tiền hàng: 0
(Bằng chữ: đồng./.)

-----***------
Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại.